NEFORMALNO OBRAZOVANJE I RAD S MLADIMA

Naša misija je doprinijeti fizičkom, kognitivnom, emocionalnom i društvenom razvoju djece i mladih kako bi ostvariti svoj puni potencijal i postali odgovorni građani i proaktivni članovi svojih zajednica. To se trudimo postići kroz osmišljavanje novih i inovativnih aktivnosti, projekata i alata za rad s mladima koje implementiramo zajedno s našim članovima.

SKAUTIZAM I BORAVAK U PRIRODI

Odred izviđača pomoraca Posejdon je program koji se sastoji od radionica, izleta i kampova. U radu se koristimo skautskom metodom i alatima neformalnog obrazovanja. Osmišljen je kako bi mladima omogućio stjecanje i razvoj različitih znanja, od snalaženja i preživljavanja u prirodi, preko društvenih i komunikacijskih vještina, do organizacijskih i upravljačkih vještina.